دانستنی های تلویزیون شهری

تلویزیون شهری در غرفه های نمایشگاهی

چه ابعادی را برای تلویزیون شهری انتخاب کنیم؟ یکی از فاکتور های مهمی است که در به کارگیری تلویزیون های شهری در نظر گرفته می شود اندازه ی صفحه با توجه به مکان قرار گیری، روشنایی، سایر فاکتورهای محیطی و نوع محتوا فرق می کند.می توانید با تماس به مشاورین سروش تی وی بهترین انتخاب را انجام دهید.

منظوراز دات پیچ درتلویزیون شهری چیست؟

هر صفحه نمایشگری از تعداد زیادی پیکسل تشکیل می شود و این پیکسل ها در فواصل مختلفی به مقیاس میلی متر به شکل منظم در تمام جهات کنار هم قرار میگیرند ، در تلویزیون های شهری به این فاصله های مختلف دات پیچ تلویزیون شهری میگوییم که به طور مخفف به ان پی (P) هم میگویند مثلا p4 و p10