دانستنی های تلویزیون شهری

تلویزیون شهری (بخش دوم)

تلویزیون شهری (بخش دوم) انواع ماژول فول کالر در تلویزیون های شهری همان طور که در قسمت های قبل گفته شد، تلویزیون های شهری از کنار هم قرار گرفتن تعدادی ماژول ( و ماژول هم از تعدادی LED کنار هم تشکیل می شود) روی یک برد تشکیل می شوند که این ماژول ها از نظر رنگ و جنس انواع مختلفی دارند. ماژول LED فول کالر در تلویزیون های شهری از نظر تراکم و سایز متفاوت می باشد. هر چقدر تراکم LED های به کار رفته در ماژول بیشتر باشد، وضوح تصویر...