اجاره تلویزیون شهری هفته دفاع مقدس در عرصه میدان شهدا جهت اجرای تئاتر