اجرای 40 متر تلویزیون در مراسم افتتاح سالن ورزشی المهدی توسط معاون اول رییس جمهور جناب اقای جهانگیری

اجرای 40 متر تلویزیون در مراسم افتتاح سالن ورزشی المهدی توسط معاون اول رییس جمهور جناب اقای جهانگیری


پ.ن:بدلیل مسائل امنیتی از خود مراسم عکس و فیلم موجود نیست