نمایشگاه قطعات خودرو در محل نمایشگاه بین المللی مشهد

بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی قطعات خودرو و صنایع وابسته زمان برگزاری : ٢۴ لغایت ٢٧ مرداد ماه١۴٠1
اجاره بیش از 100متر تلویزیون شهری در نمایشگاه بین المللی مشهد مقدس