ویژه برنامه روز آتش نشان مشهد مقدس

مراسم رژه ناوگان خودرویی و بهره برداری از ساختمان جدید ایستگاه شماره ۹ آتش نشانی مشهد به همراه رونمایی از ۲۱ دستگاه خودرو جدید و باسازی شده عملیاتی، صبح پنجشنبه ۷ مهرماه با حضور مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران و عبدالله ارجائی شهردار مشهد اجاره تلویزیون شهری در مشهد